۹ بازديد

ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مدنظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است، به طوریکه در ماده 20 شرکت های تجاری به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
در ذیل جهت روشن شدن مطلب، اخذکارت بازرگانی  به بررسی انواع شرکت های تجاری جهت ثبت خواهیم پرداخت.

 • شرکت های سرمایه ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود )

در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد.
الف - شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد، لذا از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود، لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند.
چنانچه قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید ، شرکت سهامی عام گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.
در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا 5  نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر   و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
ب- شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. البته ، همان طور که گفته شد، سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما توسط مردم به راحتی قابل داد و ستد می باشد.
در شرکت سهامی خاص ، حداقل شرکا 3 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان، حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.
ج- شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت ، این شرکت شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشد.از این تعریف بر می آید که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسوولیت هر شریک در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه اوست و سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند.
در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود «به میزان سهم الشرکه هر شریک» است.
وجوه افتراق و اشتراک شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود
الف) وجوه اشتراک
1. حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است.
2. افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری است.
ب) وجوه افتراق
شرکت با مسئولیت محدود :
- تعداد شرکاء حداقل 2 نفر است.
- سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات هستند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است.
- مدت مدیریت نامحدود یا برعهده شرکاء است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها اختیاری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی مشکل تر است.
- مدیران به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند.
- حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی توسط شرکاء صورت می پذیرد.
شرکت سهامی خاص :
- تعداد سهامداران حداقل 3 نفر است.
- سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
- مدیران الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا مقدار سرمایه مقرر در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اجباری است.
- مدت مدیریت حداکثر دو سال است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان تر است.
- حق رای به تعداد سهام خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
- تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.
نکته :
از میان شرکت های هفت گانه ،شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود در زمره ی شرکت های متداول و رایج در رایج در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.

 • شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )

در شرکت های شخص  بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است.
در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بلکه خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. در ذیل، به طور جداگانه به بررسی هر یک از این شرکت ها می پردازیم.
الف- شرکت تضامنی
وفق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.
در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد ، بسیار مورد استفاده است ؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند، برکسی پوشیده نیست . در واقع ، علت این وضعیت ، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند، مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند ، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.
در شرکت تضامنی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا «نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد» .
ب- شرکت نسبی
نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است» مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
در شرکت نسبی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا  «به نسبت سهم الشرکه هر شریک» می باشد.

 • شرکت های مختلط (شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی )

 شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند.
الف – شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در شرکت مختلط غیرسهامی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت شرکای شرکت «شرکای ضامن:نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه» می باشد.
ب- شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در شرکت مختلط سهامی ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا شرکت مختلط سهامی  «شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک» است.
نکته :
شرکت های مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته است؛ چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.

 • شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود ، در تعریف شرکت تعاونی می توان چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود. لذا چنانچه قصد دارید فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون داشته باشید این نوع از شرکت برای شما گزینه ی مناسبی است.  
در شرکت تعاونی، حداقل شرکا 7 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران ، یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکت تعاونی  « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه» می باشد.

 • موسسات غیرتجاری

در انتها خالی از لطف نیست تا به موسسات غیرتجاری نیز اشاره ای داشته باشیم.
همان طور که از ادامه نام موسسه ، یعنی موسسه غیر تجاری پیداست ، موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفاَ برای ارائه خدمات از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی شده اند. لذا، چنانچه فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ، آموزشی و به طور کلی انجام فعالیت غیر تجاری را مد نظر دارید، بهترین گزینه شما ثبت موسسه غیرتجاری است.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
کلیه ی خدمات  ثبتی انواع شرکت ها ، در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه به صورت vip   توسط تیم مجرب فکر برتر ارائه می گردد.

 • اقداماتی که توسط  گروه حقوقی ثبت شرکت فکر برتر برای ثبت شرکت انجام می گیرد :

_ تکمیل مدارک مورد نیاز
_ همراهی در انتخاب 5 نام درخور برای شرکت شما ( به ترتیب اولویت )
_ ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
_ ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و اخذ برگه ی پذیرش
_ اخذ امضا اعضا در مدارک اصلی
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت
_ مراجعه وکیل فکر برتر جهت اخذ پرونده
_ انجام  امور درج در روزنامه رسمی در سامانه و پرداخت هزینه
_ ارائه مدارک به موکل

۹ بازديد

یکی دیگر از انواع شرکت ها ، شرکت طراحی داخلی است. در لغت نامه وبستر ، طراحی داخلی چنین تعریف شده است : ثبت شرکتها  هنر یا عمل برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای داخلی و مبلمان . مهم ترین بخش حرفه ای یک طراح داخلی، داشتن هنر و علم درک رفتار مردم به منظور ایجاد فضاهای کاربردی و خلاقانه است. این دسته از شرکت ها معمولاَ در زمینه فروش محصولات برای زیبا سازی فضاهای داخلی ساختمان ها، منازل، ادارات و ... فعالیت می کنند.
برای ثبت شرکت طراحی داخلی می توان در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمود.شایان ذکراست، چنانچه شرکت شما تولید کننده باشد می بایست از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در صورتی که شرکت طراحی و معماری باشد باید از اتحادیه یا انجمن صنفی مرتبط ، مجوزهای لازم را دریافت نمایید. خاطر نشان می شویم شما می توانید کلیه امور اداری ثبت شرکت خود را به ما بسپارید و برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و دستیابی به اطلاعات دقیق ثبت شرکتها با ما تماس حاصل فرمایید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.

 • نام شرکت طراحی

در رابطه با نام شرکت طراحی نکته ی حائز اهمیت آن است که انتخاب کلمه دکوراسیون در یکی از سیلاب های نام شرکت به دلیل نداشتن ریشه فارسی امکان پذیر نیست. در مقابل افراد می توانند از واژگانی نظیر طراحی داخلی،  طراحان و ... استفاده نمایند.
شرایط ثبت " نام " شرکت چیست؟
1- دارای ریشه فارسی باشد. ( واژگان انتخابی برای نام ، باید در لغت نامه دهخدا و یا در فرهنگ معین وجود داشته باشند. یعنی همان طور که گفته شد حتماَ باید واژگان ایرانی باشند ) .
2- لاتین نباشد.
3- با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
4- تکراری نبوده و دارای سابقه ثبت نباشد. بدین منظور، می توانید به سامانه http://ilenc.ir  مراجعه و نام پیشنهادی خود را جستجو کنید. دقت نمایید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.
5- دارای اسم خاص باشد.
6- از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
7- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
8- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد ، استفاده نشود .
9- از عنوان های شعرا ، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
10- عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند کلمه
11- عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مانند پی وی سی و ...
نکته :
- کلماتی از قبیل طراحی، ساختمانی، بازرگانی، تجاری، مهندسی، مهندسی مشاور و...شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.
- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.

 • شرایط ثبت شرکت طراحی

- داشتن حداقل 25 سال سن
- داشتن حداقل مدرک دیپلم
- کارت پایان خدمت اعضا ( ویژه آقایان )
- نداشتن هیچگونه سوء پیشینه کیفری برای اعضا
- نداشتن اعتیاد
- عدم اشتغال اعضا و هیئت مدیره شرکت در حوزه های دیگر
- مدیران و اعضای شرکت در حال تحصیل نباشند.
- مدیران و اعضا شرکت باید حداقل 2 سال فعالیت مرتبط در زمینه موضوع طراحی و در نظر گرفتن صلاحیت شغلی را داشته باشد.
- داشتن سند تجاری یا اداری برای آدرس شرکت
- محل آدرس شرکت در بازار صنفی مربوطه

 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت طراحی

- تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت طراحی
- کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت اعضا
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
- ارائه اقرارنامه با امضای مدیریت
- ارائه عکس اعضای هیئت مدیره شرکت
- ارائه رسید پرداخت هزینه های ثبتی
- ارائه آدرس و کد پستی شرکت
- ارائه وکالتنامه وکیل ( در صورتی که امور ثبتی توسط وکیل انجام می شود )

 • مراحل ثبت شرکت طراحی

- تکمیل کلیه صفحات اساسنامه و امضاء آن توسط شرکا
- تکمیل کلیه صفحات تقاضانامه و امضاء آن توسط شرکا
- تکمیل  صفحات صورتجلسه و امضاء آن توسط شرکا
- انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت و وارد نمودن در سامانه اداره ثبت شرکت ها
- اخذ مجوز از ارگان های مربوطه و ارائه مدارک لازم به اداره محترم ثبت شرکت ها
- در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و سپس تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید.سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت،ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند "سند ثبت شرکت" است.
- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

۹ بازديد

اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت های سهامی ویا اوراق قرضه دارای ارزشی هستند که همه روزه در نوسان است. ثبت شرکتها به همین علت دولت ناچار است در معاملات مربوط به این اوراق دخالت کرده ومقرراتی را راجع به آن ها وضع کند.بورس مکانی است که معاملات مربوط به این اوراق در آن انجام می گیرد. وجود بورس در جامعه مزایای فراوانی دارد از جمله اینکه باعث جذب سرمایه های کم و راکد اشخاص شده و حجم سرمایه گذاری را بالا می برد،می توان اوراق بهادار مورد پذیرش بورس را نزد بانک ها و موسسات مالی واعتباری به وثیقه گذاشت و تحصیل اعتبار نمود،تورم بر سرمایه افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند اثر نمی گذارد، با سرمایه گذاری در شرکت های گوناگون ریسک ناشی از مشارکت در شرکت ها کاهش می یابد، در بورس با توجه به امکانات پس انداز جامعه وشرایط بازار پول وسرمایه در مورد انتشار اوراق بهادار تصمیم گیری می شود و همین مساله سبب تنظیم وضعیت اقتصادی جامعه می گردد وچندین مزیت دیگر که از سرمایه گذاری در بورس ایجاد می گیرد.
برای معامله در بورس متقاضی خرید یا فروش باید به کارگزار مراجعه کرده و فرم دستور خرید یا فروش به اضافه فرم واگذاری وکالت به کارگزار را تکمیل نماید و کارگذار بورس نیز پس از انجام معامله، اعلامیه خرید یا فروش را که به منزله فاکتور خرید یا فروش می باشد به متقاضی تحویل می دهد.
در این نوشتار، ضمن توضیح مختصری درباره بورس، قواعد مربوط به ثبت شرکت کارگزاری بورس را شرح می دهیم.

 • تعریف وارکان بورس

بورس محلی است که در آن اوراق بهادار، به ویژه سهام شرکت های سهامی عام داد و ستد می شود.این داد و ستد توسط کارگزاران بورس انجام می پذیرد.در بند 2 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار در تعریف اوراق بهادار آمده است که:" عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل نقل و انتقال باشد".برخی نویسندگان بورس را به بورس اوراق بهادار و بورس کالا تقسیم کرده اند.
ارکان بورس به استناد ماده 2 قانون بورس عبارتند از:1-شورای بورس،2- هیات پذیرش اوراق بهادار،3- سازمان کارگزاران بورس4- هیات داوری بورس

 • شورای بورس

شورای بورس از اعضای ذیل تشکیل می گردد:
1- رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او2- دادستان کل کشور یا معاون او3- رئیس کانون بانک ها یا نماینده او 4-معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی5- رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او 6- رئیس اتاق صنایع و معادن یا نماینده او7- رئیس هیات مدیره بورس8-خزانه دار کل9-سه نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران
ریاست شورا به عهده رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب او به عهده قائم مقام او می باشد.تصویب آیین نامه ها و مقررات بورس،نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه های مربوط، اعزام نماینده ناظر و تعیین هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار،تعیین نماینده اصلی و نماینده علی البدل جهت عضویت در هیات داوری و تجدید نظر در تصمیمات هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار از وظایف شورای بورس می باشد.

 • هیات پذیرش اوراق بهادار

درخواست ها از طریق هیات مدیره به دست هیات پذیرش رسیده و آن موظف است که طبق آیین نامه در کوتاه ترین مدت تصمیم خود را در مورد رد یا قبول اوراق بهادار جهت ارائه در بورس اعلام کند.ریاست این هیات بر عهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی می باشد.دیگر اعضای این هیات عبارتند از رییس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او.یک کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها،یک کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، یک کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن و دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

 • سازمان کارگزاران بورس و هیات مدیره

کارگزاران بورس اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به طور انحصاری حق معامله در بورس را دارند،سازمان کارگزاران بورس توسط هیات مدیره بورس اداره می شود.اداره امور بورس،نمایندگی سازمان بورس در کلیه مراجع،رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری،رفع اختلافات حرفه ای کارگزاران و... از وظایف هیات مدیره می باشد.کارگزاران باید شرایط ذیل را داشته باشند.
تابعیت ایران، نداشتن پیشینه محکومیت کیفر موثر، داشتن حسن شهرت، حداقل 25 سال سن، حداقل 3 سال سابقه کارآموزی، گذراندن امتحان حرفه ای و نظری، اجازه هیات بورس، دادن وثیقه نقدی یا ملکی به میزانی که شورای بورس تعیین می کند.
کارگزاران نمی توانند انتشار اوراق بهادار، قبول سپرده(جز آنچه مربوط به اجرای حرفه شان باشد) و تنزیل اوراق بهادار را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.

 • مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس

با عنایت به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مستندات مندرج در متن ، فعالیت در موضوعات فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید به شرح ذیل ، نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی) دارد :
- موضوع فعالیت:
نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
- نام های درخواستی نیاز به مجوز:
نهادهای مالی، کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مادر(هلدینگ)سبد گردان موسسه ی رتبه بندی،صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی مرکزی

 • نکته :

- صرف عبارت خرید و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی و در موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.
-  فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.

۱۲ بازديد

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. اخذکارت بازرگانی  ( بند 20 و 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی )
مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود و فعالیت آن ها تحت نظارت سازمان انجام می گیرد.
صندوق های سرمایه گذاری را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود :
الف: از لحاظ اندازه صندوق ها به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می شوند ؛
ب: ازنظر ترکیب دارایی ها در حال حاضر به سه دسته در سهام ، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط تقسیم می شوند.
ج: از لحاظ موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا ، در ارز و سایر تقسیم می گردند.
د: از لحاظ وضعیت نقد شوندگی، صندوق های سرمایه گذاری به دو دسته با ضمانت نقد شوندگی و بدون ضمانت نقد شوندگی تقسیم می شوند.
ه: از منظر تضمین بازدهی می توان صندوق ها را به دو دسته بدون تضمین حداقل بازدهی و با تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و: صندوق های سرمایه گذاری بدون تضمین و صرفاَ با پیش بینی سود.

 • ارکان صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری بزرگ شامل مجمع ، مدیر ، ضامن ، متولی ، حسابرس و مدیر ثبت و ارکان صندوق سرمایه گذاری کوچک شامل مجمع ، مدیر ، ضامن ، متولی و حسابرس می باشد.

 • سرمایه صندوق

حداقل سرمایه صندوق سرمایه گذاری بزرگ 50 میلیارد ریال و حداقل سرمایه صندوق سرمایه گذاری کوچک 5 میلیارد ریال است.

 • مدارک لازم جهت ثبت صندوق های سرمایه گذاری

به موجب ماده 5 دستورالعمل تاسیس صندوق سرمایه گذاری ؛ متقاضی تاسیس صندوق باید مدارک ذیل را در قالب فرم های تعیین شده به فرابورس ارائه نماید :
_ امیدنامه و اساسنامه صندوق مطابق با امیدنامه و اساسنامه نمونه مصوب سازمان که کلیه صفحات آن به امضا و مهر ارکان صندوق رسیده باشد.
_  قبولی سمت ارکان و مدیر سرمایه گذاری صندوق مطابق فرم مربوطه ؛
_ معرفی مدیر / گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق با دکر نحوه جبران خدمات ایشان ؛
_ اعلام تاریخ و محل مجمع موسس صندوق به منظور حضور نماینده سازمان که در این مجمع ارکان پیش بینی شده نظارتی و اجرایی صندوق انتخاب می شوند؛
_ فرم تکمیل شده مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق به همراه کپی گواهینامه اصول مقدماتی یا تحلیل گری آنان ؛
_ آخرین رونوشت آگهی روزنامه رسمی هر یک از ارکان و موسسین در مورد شرایط امضای اسناد تعهد آور ؛
_ اعلام شماره حساب های صندوق ، در صورت وجود به تفکیک جاری و پشتیبان که به تایید مدیر صندوق و متولی رسیده باشد ؛
_ تاییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ( معادل حداقل 20 درصد حداقل سرمایه صندوق ) ؛
_ طرح اعلامیه پذیره نویسی صندوق مطابق نمونه پیوست اساسنامه ( موجود در پورتال http://seo.ir لینک مدیریت نظارت بر نهادهای مالی / لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک صندوق های سرمایه گذاری ) ؛
_ نامه های مربوط به غیردولتی بودن موسسین ؛
_ رونوشت مجوز سبدگردانی ؛
_ معرفی نرم افزار صندوق از طریق ارسال کپی قرارداد دسترسی و اجاره ، به همراه تعهدنامه ای از طرف مدیر صندوق مبنی بر برآوردن الزامات اساسنامه و امیدنامه و سایر مقررات سازمان بورس توسط نرم افزار ؛
_ معرفی نامه های مربوط به نمایندگان حقیقی ارکان برای انجام امور محوله در صندوق به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی هر یک ؛
_ معرفی نامه های مربوط به نمایندگان حقیقی حاضر در مجمع از طرف موسسین حقوقی به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی هر یک ؛
_ معرفی نماینده متولی در امور مربوط به صندوق سرمایه گذاری ؛
_ اعلام راه اندازی تارنمای صندوق مطابق با نمونه مورد تایید سازمان ؛
_ ارائه گواهی مبنی بر گذراندن حداقل 15 ساعت دوره آموزشی استفاده از نرم افزار صندوق .

۱۴ بازديد

امروزه زنبورداری به عنوان یکی از رشته های کشاورزی در تمام کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. گرفتن کارت بازرگانی فوری رشته ای که بدون آن موفقیت در تعدادی از رشته های کشاورزی غیرممکن می باشد.
فواید زنبور عسل بی نظیر است. عسل و خود زنبورعسل برای درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد. مقدار مصرف عسل در جهان روز به روز در حال افزایش است و مضاف بر این ، از فرآورده های حاصل از عسل هم درآمدزایی می شود. لذا پرورش زنبور عسل یکی از مشاغل رایجی است که افراد بسیاری را به خود جذب کرده است.
شرکت پرورش زنبور عسل را می توان در قالب سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رساند.

 • ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
این شرکت شرکتی به اصطلاح دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد.
شرکت های با مسئولیت محدود، به دلیل اینکه تشریفات اداری چندان پیچیده ای ندارند و تعداد اعضای آن کمتر است و مسئولیت آن ها  در قبال قروض و دیون برابر با سرمایه آن ها در شرکت است با اقبال عمومی بسیاری مواجه شده اند. در مقابل، شرکت های سهامی، از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب می باشند.

 • مراحل ثبت شرکت

_  تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز شامل :
( گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص) ،  یک قطعه عکس سه در چهار جهت نامه معرفی عدم سوء پیشینه  ،  کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت  ، در مورد پرونده های سهامی خاص واریز 35% اصل سرمایه  ،  در مورد موضوعات مجوزی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح )
_ مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  و درج نام های پیشنهادی شرکت و تکمیل فرم های مربوطه
_ اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه ( چنانچه اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید )
_ ارسال مدارک از طریق اداره پست در پاکت های مخصوص و به صورت سفارشی و درج بارکد پستی در سامانه 
پس از طی مراحل فوق کارشناس مربوطه مدارک ارسالی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت عدم ایراد در مدارک با درخواست ثبت موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت اقدام می کند که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
پس از تایید تمام مدارک شماره ثبت شرکت داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید .

۱۳ بازديد

منظور از تشکیلات و موسسات غیر بازرگانی، همان اشخاص حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل شده یا می شوند اعم از این که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. گرفتن کارت بازرگانی فوری  معیار غیر تجاری بودن این موسسات موضوع فعالیت آن ها است. لذا، انجام امور تجاری مانند خرید و فروش و صادرات و واردات و نظایر آن در قالب موسسه امکان پذیر نمی باشد.
تشکیلات و موسسات مزبور به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف- موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء خود باشد.
ب- موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع عادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد .

 • حیات تشکیلات و موسسات غیر تجاری

این موسسات و تشکیلات از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین نموده است شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن و امثال آن اختیار کنند.

 • مرجع ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری و بازرگانی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. همچنین ثبت موسسات و نشکیلات غیر تجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل موسسات و نشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام می دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد نمود.

 • تعداد شرکا در موسسات

حداقل تعداد شرکا که برای مؤسسات در نظر گرفته ‌شده است، ۲ نفر می‎‎باشد و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

 • سرمایه لازم جهت ثبت موسسه

حداقل سرمایه جهت ثبت یک موسسه یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.

 • ارکان موسسه

مؤسسات دارای مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده می‌باشند که هر یک وظایف و مسئولیت‎ها‎ی گوناگونی را بر عهده ‌دارند. هیئت‌مدیره موسسه می‎‎تواند مجمع عمومی عادی را از میان شرکا یا خارج از آن انتخاب نماید. مدیران مؤسسات می‎‎توانند برای مدت محدود یا نامحدود نصب شوند که اختیارات آن‌ها کامل است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری قرار داده‌ شده باشد. جلسات هیئت‌ مدیره با حضور اکثریت اعضا موسسه، جنبه رسمی پیدا می‎‎کند و تمامی تصمیمات هیئت ‌مدیره با اکثریت آرا رسمیت می‎‎یابد.
انتخاب بازرس الزامی نمی باشد اما می توان بازرس داشت  .

 • تقاضای ثبت

تقاضای ثبت به وسیله اظهارنامه به عمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ثبت می شود. در اظهارنامه موارد ذیل درج می گردد :
نام موسسه، تابعیت ، مرکز اصلی ( اقامتگاه ) ، موضوع موسسه ، مراکز شعب مختلف ، اسامی موسسین ، دارایی ، نام و اقامتگاه و تابعیت و وکیل ( چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود )

 • مجوز ثبت موسسه

در رابطه با مجوز موسسات غیرتجاری  دو نکته قابل ذکر است :
1) در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
2) در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.

 • ثبت موسسات غیربازرگانی خارجی در ایران

موسسات غیر تجاری خارجی هم که در ایران فعالیت دارند باید خود را به ثبت برسانند و شرایط آن همان شرایط موسسات داخلی است به جز اینکه بعضی از ضمائم اگر به زبان خارجی باشد ترجمه گواهی شده آن نیز ضمیمه می شود.

 • مدارک لازم برای ثبت مؤسسات غیرتجاری

1. دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.( اوراق تقاضانامه می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد).
2. تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه
3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
4. کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
5. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین ( در صورت پیش بینی بازرس جهت موسسه )
6. اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( در صورت مجوزی بودن موضوع )
7. معرفی نامه نمایندگان ، چنانچه موسسین و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
نکته : در ثبت موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء نمی باشد.
پس از قبول ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضاکننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.

 • اقدامات ضروری پس از ثبت موسسه

پس از ثبت موسسه ، می بایست نسبت به :
الف ) پلمپ دفاتر تجاری   ب) تشکیل پرونده دارایی   ج) اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید .

۱۰ بازديد

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست. از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکتها در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است، لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

الف) وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است. مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد. ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد، ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در واقع، فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت، در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.

در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه (مصوب آذر 6/9/1310)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه (مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه (مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583 (مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»، نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن، راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها (مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.

این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند، قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود، چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها، حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.

به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است، قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است. مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.

چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده ی موسسان گذاشته است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

۱۲ بازديد

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م 94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت). پلمپ دفاتر حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت) و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود:

1-تقاضانامه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
2-شرکت نامه 2 برگ
3-اساسنامه 2 جلد
4-صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین 2 نسحه
5-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
6-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
7-فتوکپی کارت ملی

چند نکته ی مهم در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در قانون تجارت (سهامی عام،سهامی خاص،با مسیولیت محدود،تضامنی نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)
-در صورتی که کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک ذکر شده در فوق مشاهده نماید مراتب به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
-پس ازطی نمودن مراحل مربوطه و تحویل مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها، مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء (که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ی « ثبت با سند برابر است »امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده می بایست به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد. یک نسخه از مدارک ،ضبط در پرونده ی شرکت می شود و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک ( تقاضانامه-شرکت نامه-اساسنامه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس-صورت جلسه ی هیات مدیره) ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده، تحویل متقاضی می گردد.
- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
-متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود،نسخه ی دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه ی رسمی ،جهت درج در روزنامه ی رسمی تسلیم می نماید.
تذکر:در صورتی که به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه ی رسمی نیاز فوری باشد،چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه ی رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه ی رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.(م 95 ق ت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است،باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب های و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

برابر ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ثبت علائم ذیل مجاز نیست:
1-بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که  دولت ایران بعنوان علامت تجاری منع نماید 2-علامت هلال احمر 3-نشان ها 4-مدال ها 5-انگ های دولت ایران
بیرق:
منظور از بیرق پرچم می باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بر سر در ادارات و سازمان های دولتی و اماکن ورزشی و آموزشی و به مناسبت هایی در میادین عمومی و بالای عرشه ی کشتی های جمهوری اسلامی ایران در اهتراز می باشد و در جبهه های جنگ و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی مملکت بر دوش رزمندگان قرار می گیرد. پلمپ دفاتر اصل هیجدهم قانون اساسی درباره ی مشخصات و ویژگی های آن چنین تصریح دارد:پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است و نشانه ی افتخار و عظمت حکومت و کشور ایران می باشد و مورد احترام قلبی همه ایرانیان قرار دارد، به همین جهت وقتی در میادین و اماکن ورزشی قهرمانان عزیز ما به طور گروهی یا فردی به مقام و رتبه اول نایب می شوند با احترام خاصی پرچم کشور به اهتراز در می آید و سرود کشور نواخته می شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ایرانی جاری می گردد و به چنین مراسم(برافراشتن پرچم و نواختن سرود)و چنین قهرمانی افتخار می کنند. به این جهات چنین علامتی با این خصوصیات به سرزمین و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد و موسسات نمی توانند از آن به عنوان علامت تجارتی و یا اجزاء  علامت تجارتی استفاده نمایند.

علامت هلال حمر:
علامت هلال احمر سازمانی است که کارهایش جنبه ی کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعالیت ها و خدمات آن را به شرح زیر می توان نام برد:
1-ساختن دست و پا و سایر اعضاء مصنوعی برای کسانی که به عللی فلج گردیده اند و یا در عملیات جنگی معلول شده اند.
2-در مواقع جنگ برای کمک به افراد مریض و مجروح و مصدوم و حمل آن ها به بیمارستان ها و پست های امداد پزشکی به منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به حمل و جابجایی آن ها اقدام می کنند و یا وسایل نقلیه که آن ها را حمل می نمایند مانند آمبولانس و غیره با داشتن علامت مزبور که بر روی بازوی افراد امدادگر نصب می شود و روی آمبولانس و وسیله نقلیه مورد نظر نیز با رنگ قرمز درج می گردد به حمل آن ها مبادرت می نمایند و نظامیان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تیراندازی به سوی آن ها را ندارند.زیرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زیر را پذیرفته است.
الف:علامت صلیب سرخ جهانی را به عنوان علامت مشخصه ارتش های بعضی از ممالک دنیا.
ب:علامت هلال احمر را برای کشورهایی که از قبیل این علامت را قبول نموده اند.
ج:به این جهت و بر اساس این قرارداد علامت مذکور روی پرچم ها و بازوبند ها و لوازم و وسایل مربوط به ادارات بهداری باید تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامی ذیصلاح نصب گردد.
د:کارکنان بهداری که برای پیدا نمودن مجروحین و بیماران و جلوگیری از سرایت امراض تلاش می نمایند و کشیشان وابسته به نیروهای مسلح مورد احترام و حمایت قرار دارند.
ه:همین طور نظامیانی که برای حمل مجروحین آموزش دیده اند و پرستاران و امدادگران از این حمایت برخوردار می باشند و می توانند به حمل و جابجایی مجروحین و بیماران و مصدومین اقدام نمایند و آن ها را برای انجام اقدامات فوری پزشکی و کمک های اولیه به مراکز امداد و بیمارستان هایی که برای این منظور پیش بینی گردیده است حمل و نقل نمایند.
3-در مواقع حوادث قهری مانند زلزله،سیل،طوفان و غیره این سازمان(هلال احمر)به عنوان یک سازمان امدادی جهت کمک های مختلف به یاری آسیب دیدگان می شتابد و اقداماتی از قبیل:
اول-مداوا و کمک های اولیه در محل و رسانیدن مجروحین به بیمارستان ها
دوم-تامین غذا و خوراک مناسب برای حادثه دیدگان
سوم-دادن پوشاک و لباس و وسایل لازم مانند وسایل پخت و پز و اوراق و پتو و سایر وسایل مورد لزوم را در اختیار آن ها  قرار می دهد.بدون اینکه از آن ها چیزی دریافت کند،خدمات موسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع لزوم رایگان می باشد و این علامت هم،علامت عزیزی است که مفهوم آیه سوره مبارکه مائده یعنی سوره پنجم  قرآن مجید را(تعاونو علی البر و التقوی...)در دل ها و چشم ها زنده می کند.و لذا خود سازمان،سازمان نیکوکارانه و خیرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به عنوان افرادی خیر و نیکوکار و علامت آن نشانه ی نیکوکار ی و خیرخواهی و کمک های بلا عوض به افراد انسانی است به این جهت استفاده از علامت مزبور برای تجار و شرکت ها و موسسات ممنوع می باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملی و بین المللی دارای رسمیت بوده و مورد احترام می باشد.

نشان های دولتی:
در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فلزهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فلزات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی،فرهنگی،هنری،نظامی،لیاقت،قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب گردیده و شکل و فرم و رنگ و جنس و سایر مشخصات آن ها برابر آیین نامه و تصویب نامه معین گردیده است.مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات...

مدال های دولتی:
مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه ی مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست. به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی  به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی،و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افراد عادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.

انگ:
انگ به معانی زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
الف)علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده.
ب:انگ به معانی:زنبور،زنبور عسل،شیره،عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجارتی نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فلزات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش  آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلا و نقره  که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.
ماده 525-هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
«4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود»
دوم:کلمات و یا عبارتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن:
به این ترتیب گفته شد که تعیین علامت تجارتی به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجارتی بستگی دارد که معمولاَ با شغل آن ها ارتباط دارد و این ارتباط باعث شهرت و معروفیت تاجر یا تجارتخانه و یا شرکت او بشود و این حسن شهرت در موفقیت آن ها موثر واقع گردد لیکن به ثبت رسانیدن کلمات یا عباراتی که ایجاد وهم و خیال و گمان نماید که این تجارتخانه وابسته به یکی از مقامات رسمی است مثل اینکه مسئول یا رئیس فلان موسسه دولتی هم در آن سهیم است(وزیر،استاندا و غیره)و یا اینکه این علامت این ذهنیت و تصور را در بین مردم ایجاد می نماید که این تجارتخانه یا شرکت وابسته به یکی از وزارتخانه ها و یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی است مجاز نمی باشد.به این جهت ثبت علاماتی که در بین مردم توهم ایجاد نماید که این ها منتسب به مقامات رسمی مملکتی و دولتی و یا تشکیلات و سازمان های حکومتی و دولتی می باشد و بدین وسیله برای موسسات تجاری کسب اعتبار نموده و موقعیتی فراهم نماید ممنوع گردیده است.
سوم:علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره ی این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که اولا: برخلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود. ثانیاَ:برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد. به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هرگونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی،فیلم،نوار و هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد.اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته یا به منظور دیگری جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات پیش بینی گردیده است)
لازم به توضیح است که نظم عمومی و اخلاق حسنه از حیث اهمیت و اعتباری که دارد فقط به مسایلی که بیان گردید محدود و مربوط نمی شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی به این مسئله توجه گردیده است و یکی از شرایط قراردادهای تجارتی و همه قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
که درباره ی قوانین برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی چنین تصریح می دارد. «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات  جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد.اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد»


قبل از پرداختن به موضوع تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود، ابتدا به تعریف هر یک از این شرکت ها بپردازیم و مختصراَ تفاوت های هر یک را برشماریم.
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که  تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. ثبت شرکتها سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(ماده ی 94 ق ت)در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیج یک از شرکاء باشد والا شریکی که در اسم او اسم شرکت قید شده  در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت)

 

از جمله مهم ترین تفاوت های شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود عبارتند از:

1-در شرکت های با مسئولیت محدود همه سرمایه به مدیر عامل تسلیم خواهد شد و مدیر عامل اقرار به دریافت آن می نماید. اما در شرکت های سهامی خاص می بایست حداقل 35% از مبلغ سرمایه را نزد یکی از بانک ها  سپرده گذاری کرده و گواهی مربوط را پس از دریافت از بانک به اداره ثبت شرکت ها ارائه داد.65 درصد باقیمانده در تعهد شرکا خواهد ماند.

2-شرکت با مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر و شرکت سهامی خاص با حداقل 3 نفر اعضا قابل ثبت هستند.

3-در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت میزان سهم الشرکه شرکا خواهد بود، البته شرکا می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود در نظر بگیرند. اما در شرکت سهامی خاص سود الزاماَ به نسبت تعداد سهام شرکا تقسیم می گردد و امکان اتخاذ روش دیگری برای این کار امکانپذیر نیست.

4- مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از: دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران؛ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد؛ دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد؛ دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد؛ فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین؛ ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از: تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ؛ شرکت نامه 2 برگ؛ اساسنامه 2 جلد؛ صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه؛ فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل؛ اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز؛ فتوکپی کارت ملی

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بر اثر خروج شریک یا شرکایی از بین صاحبان سهام شرکت بعمل آید که تعداد شرکاء به دو نفر کاهش یابد و یا ممکن است بر اثر تصمیم صاحبان سهام و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده حادث گردد که در این صورت ممکن است کسی از دارندگان سهام نیز از شرکت خارج نشود.

چنانچه گفتیم سرمایه ی شرکت با مسئولیت محدود باید تماماَ پرداخت گردد لذا چنانچه تمام سرمایه ی شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس پرداخت نگردیده و تنها یک سوم از آن پرداخت شده باشد اگر یک سوم سرمایه پرداخت شده از یک میلیون ریال کمتر باشد لازم است که مابقی سرمایه نیز حداقل تا سقف یک میلیون ریال یا در حساب جاری شرکت نزد بانک مربوط تودیع و پرداخت شود و گواهی بانکی و فیش پرداختی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد و یا تحویل اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت گردد و مراتب اقرار کتبی تحویل گیرنده نیز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و در صورت غیر نقدی بودن باید مدارک مربوط به ارزیابی و تقویم آن نیز ارائه گردد.

لذا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود:

علاوه بر مدارک یاد شده ی فوق تسلیم مدارک ذیل نیز ضروری است.

1-اصل صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه ی شرکت رسیده باشد.

2-دو جلد اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به امضای تمام شرکاء رسیده باشد.

3-دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکتنامه ی شرکت با مسئولیت محدود که ذیل آن به امضای کلیه ی شرکا رسیده باشد.

4-در صورت لزوم ارائه ی فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت شرکاء  قدیم یا جدید

5-در صورتیکه کلیه ی صاحبان سهام در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده حضور نداشته باشند، ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت که رعایت قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مورد این بند الزامی خواهد بود.