۰ بازديد

امروزه این نظریه که در اقتصاد جدید، کشورهای مختلف جهان با شرکتهای خود شناخته می شوند و اهمیت شرکتها به مراتب بیشتر از اهمیت دولتهای آنها در عرصه های تجاری است، به طور ملموسی خودنمایی می کند. به همین دلیل در اینجا نام تجاری بصورت شناسه عمل می کند که باید در جهت شناساندن آن به گونه ای متمایز و قابل رقابت با سایرین اهتمام شود. ثبت تغییرات شرکت  نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.

نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به عواملی که باعث افزایش ارزش نام تجاری چه در سطح ناحیه و چه در سطح جهانی می شود می پردازیم.

یک نام تجاری زاییده ی ارزشهای ملموس و ناملموس یک محصول می باشد. محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که هر گونه مزیت واقعی می تواند مصرف کننده را به سوی خود جذب کند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف ارتباط آگاهانه برقرار می سازند. در صورتی که  فرآورده ی بی نام را مشتری به چشم یک کالا می نگرد و در آنجا تنها قیمت مطرح است، پس برنده کسی است که پائین ترین قیمت را دارد.

شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند که بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش و عوامل کاهنده ی ارزش را کاهش دهند، اما تاکنون راه دقیق و مشخصی را نیافته اند که بتواند آنها را به این مسیر هدایت کند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیتهای ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند. آنها نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری که یکی از دارائی های نامشهود است بکارگیرند. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام تجاری و حوزه ی فعالیت شرکتها آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع باعث بالا بردن ارزش این دارائی نامشهود خود شوند.

مدیریت نام تجاری: موفقیت یک نام تجاری به درک مدیران از ارزش نام تجاری وابسته می باشد. از جمله مهمترین دارائـی های نام تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود.
-سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.

برای اینکه بتوانیم نام تجاری را مدیریت کنیم باید یک بیانیه یا گزاره مأموریت بیان کرده، سپس اهداف را براساس آن تعریف کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده و با استفاده از بازخورد کنترل کنیم که تا چه حد به اهداف خود دست یافته ایم.

شرکت با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیت های مدیران مشخص می کند که باید افقی بلند مدت را در نظر داشته باشد.
هدف: بعد از آن لازم است برای نام تجاری هدف یا اهدافی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. در واقع با این اهداف مدیر می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عمومی مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد.

 تحلیل عوامل داخلی: از جمله مهمترین عوامل درونی که بر نام تجاری تأثیر می گذارد نگرش و دیدگاه اعضای تیمی است که بر روی نام تجاری کار می کنند. بیانیه ارزشها و اهداف نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.

تحلیل عوامل خارجی: باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی یابیم و هم اطمینان یابیم که استراتژیهای گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.

تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی: در اینجا مدیریت با ترکیب توانایی ها، شایستگی ها و مهارت های اعضای تیم و عوامل خارجی اثرگذار بر آن به تدوین استراتژیها خواهد پرداخت.

۱ بازديد

کارنلین متعلق به گروه کوارتز مواد معدنی و دومین گروه معدنی فراوان در کره ی زمین شناخته می شود. خواص سنگ آکوامارین گرچه همه ی سنگ های جواهر کوارتز ترکیب شیمیایی مشابه سیلیکون دی اکسید دارند، بر اساس شکل بلوری به دو گروه کوارتز ماکروکریستالی و کوارتز کریپتوکریستالی تقسیم می شوند.
سنگ کارنلین در گروه کریپتوکریستالی کوارتز قرار می گیرد.
کریپتوکریستال ها همچنین با عنوان کوارتز سنگ یمانی شناخته می شوند که شامل انواع دیگر سنگ های جواهر همچون عقیق، عقیق سلیمانی و یشم می شود.
سنگ کارنلین به واسطه ی رنگ خود طبقه بندی شده و اغلب به عنوان گونه ی قرمز-نارنجی تا قهوه ای-قرمز کوارتز سنگ یمانی معرفی می شود.
رنگ سنگ کارنلین به سبب ناخالصی های آهن که در بلور کوارتز بی رنگ تشکیل می شود، پدید می آید.
سنگ کارنلین که با نام کورنلیان نیز شناخته می شود، به نظر نام خود را از رنگ زغال اخته گرفته باشد.

سنگ کارنلین برخی مواقع با عقیق سرخ، گونه ی مایل به قهوه ای و تیره تر کوارتز سنگ یمانی اشتباه گرفته می شود.
به دلیل عدم وجود تمایز واضح میان عقیق سرخ و کارنلین بسیاری از گونه ها در هر دو گروه قرار می گیرند.
سنگ کارنلین یکی از سنگ های جواهری است که در طبقه بندی «لعل کوژتراش» قرار می گیرد.
لعل کوژتراش اصطلاحی است که در ابتدا تنها برای اشاره به لعل های قرمز کوژتراش استفاده می شد، اما امروزه این نام برای همه ی سنگ های جواهر قرمز کوژتراش مورد استفاده قرار می گیرد.
اخیرا کارنلین طبیعی بسیار کمیاب شده و برای پاسخگویی به نیازهای بازار، سنگ های عقیق را رنگ نموده و یا گرما می دهند تا رنگ سنگ کارنلین را به خود بگیرد.

تاریخچه ی سنگ کارنلین

سنگ کارنلین یکی از قدیمی ترین جواهرات شناخته شده با قدمت بیش از ۴۰۰۰ سال می باشد.
این سنگ همیشه ارزشمند بوده و توسط بسیاری از نجیب زادگان دنیا در طول دوران باستان مورد استفاده قرار می گرفته است.
سنگ کارنلین جایگاه ویژه ای در دین مسیحیت دارد.

طبق کتب مقدس، سنگ کارنلین یکی از دوازده سنگ قیمتی بود که بر روی زره ی آرون، اولین کشیش اعظم اسرائیلی و یک پیامبر استفاده شده بود.
سنگ کارنلین همچنین نقش مهمی در فرهنگ های یونان باستان، روم و بابل ایفا نمود.
در واقع، این سنگ در طلسم ها و جادو ها استفاده می شده و در حلقه های نشان و مهرها رواج بسیاری داشته است.

تشخیص سنگ کارنلین

سنگ کارنلین به راحتی توسط رنگ نارنجی تا قهوه ای-قرمز خود متمایز می شود، و نسبت به کوارتز از سختی بیشتری برخوردار است.
سنگ کارنلین را اغلب با یشم، نوع دیگری از کوارتز اشتباه می گیرند، اما یشم وضوح مات داشته و برعکس کارنلین همیشه در زیر نور تا چند درجه شفافیت دارد.
سنگ جواهر یشم نیز به چند رنگ و الگوهای لکه دار یافت می شود، در حالی که سنگ جواهر سنگ کارنلین تک رنگ است.
اوپال آتشی و کهربا نیز به دلیل شباهت در رنگ و درخشندگی از سنگ کارنلین قابل تشخیص نیستند، اما عقیق کارتلیان سختی و دوام بیشتری دارند و از این طریق به آسانی قابل تشخیص می باشد.

۱ بازديد

همه ما احتمالاً زمانی در طول زندگی خود از دست دادن دندان به دلیل پوسیدگی یا شکستگی را تجربه می کنیم.کامپوزیت در رشت بنابراین دانستن انواع روش های جایگزینی دندان‌های از دست رفته به ما کمک می کند هنگام از دست دادن دندان، انتخاب بهتری برای پرکردن جای خالی آن داشته باشیم.

بهترین گزینه برای پر کردن جای خالی دندان در هر فردی بسته به شرایط او ممکن است متفاوت باشد. بنابراین باید در مورد هر روش و معایب و مزایای آن و شرایط لازم برای انجام آن درمان اطلاعاتی داشته باشید تا تصمیم درستی بگیرید. در اینجا این اطلاعات در اختیار شما قرار می گیرد.

۱. ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان یک میله فلزی کوچک شبیه به پیچ است که به صورتی طراحی شده است که در داخل استخوان فک قرار گرفته و با استخوان آمیخته می شود تا پایه یا ریشه محکمی برای نگه داشتن تاج دندان ایجاد نماید. از ایمپلنت دندان میتوان به عنوان پایه ای برای تاج دندان مصنوعی، بریج و یا دندان مصنوعی استفاده کرد. برای کاشت آن باید عمل جراحی صورت بگیرد.

کاشت ایمپلنت دندان در حالت عادی از زمانی که اقدام می‌کنید تا زمانی که صاحب دندان می شوید، چند ماه طول می کشد. چرا که باید استخوان فرصت کافی برای جوش خوردن به ایمپلنت را داشته باشد. با این حال اگر مسئله زیبایی لبخند و جای خالی دندان در جلوی دهان برایتان اهمیت داشته باشد، می‌توانید در صورتی که شرایط لازم را دارید از روش کاشت ایمپلنت فوری بهره ببرید.

در کاشت ایمپلنت فوری در همان روز جایگذاری ایمپلنت، روکش دندان موقتی هم بر روی آن متصل می شود تا در این چند ماهی که منتظر التیام بافت ها هستید، جای دندان در دهانتان خالی نماند.

مزیت

 • احتمال موفقیت این درمان بالای ۹۵ درصد است بنابراین یکی از موفق ترین درمان ها محسوب می شود.
 • ایمپلنت بسیار با دوام و مقاوم است.
 • ایمپلنت دندان بر خلاف روش‌های دیگر جایگزینی دندان‌های از دست رفته، نیازی به مراقبت ویژه و جداگانه ندارد بلکه همانند دندان‌های دیگرتان تنها کافیست که بهداشت دهان را درست رعایت کنید.
 • احساس راحتی ایمپلنت دندان درست همانند دندان خودتان است.
 • ایمپلنت از نظر زیبایی کاملاً طبیعی و شبیه دندان های واقعی است.
 • ایمپلنت تنها روشی است که از تحلیل رفتن استخوان فک جلوگیری می کند.
 • برای ثابت نگه داشتن اینپلنت نیازی به بهره‌ کشی از دندان های همسایه نیست و آسیبی به آنها وارد نمی شود.
 • در بلند مدت به دلیل عدم نیاز به تعویض ممکن است مقرون به صرفه تر از روشهای دیگر تمام شود.

معایب

 • این درمان تهاجمی تر از روش‌های دیگر است و برای انجام آن باید عمل جراحی صورت بگیرد.
 • دفعات نیاز به مراجعه به دندانپزشک بیشتر است و دوره درمان طولانی تر است یعنی مدت زمان بیشتری باید منتظر بمانید تا صاحب دندان شوید.
 • ممکن است نیاز به پیوند استخوان داشته باشید.
 • گرانتر از روش‌های دیگر است.

۲. دندان مصنوعی ۴ ایمپلنتی

دندان مصنوعی چهار ایمپلنتی روشی جدیدتر برای جایگزینی همه دندان های از دست رفته یک فک محسوب می شود. در این روش پروتز دندان مصنوعی کامل فک پایین بر روی چهار ایمپلنت دندان ثابت می‌شود و برای فک بالا شش ایمپلنت استفاده می شود.


 برای این درمان در فک پایین دو ایمپلنت دندان در جلوی قوس دندانی جایگذاری می شود (همان جایی که قبلاً دندانهای جلویی قرار داشتند). دو ایمپلنت دیگر در دو طرف دهان با زاویه ۴۵ درجه به سمت عقب، جایگذاری می‌شوند. سپس دندان مصنوعی یا اوردنچر که ضمایم خاصی در زیر آن تعبیه شده است، بر روی ایمپلنت ها قرار گرفته و پیچ می‌شوند.

اولین شرط لازم برای این درمان این است که در محل کاشت ایمپلنت شرایط استخوان مناسب باشد. از آنجایی که معمولاً در جلوی دهان استخوان فک تراکم و حجم بهتری دارد معمولاً حتی در کسانی که استخوانهای فک شان تحلیل رفته است نیز می توان چنین درمانی را انجام داد.‌

همچنین باید بتوانید عمل جراحی کاشت ایمپلنت را پشت سر بگذارید.‌

برای دندان مصنوعی چهار ایمپلنتی باید همه دندانهای پایین را کشیده باشید و در مورد فک بالا هم که ۶ ایمپلنت استفاده می شود نیز باید همه دندان ها کشیده شده باشند.

محدودیتی در این درمان وجود ندارد تنها کافیست از نظر سلامتی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشید.

مزایا

 • برای کسانی که تعداد زیادی از دندان های پایین یا بالای خود را از دست داده اند، مقرون به صرفه و نسبتاً ارزان است چرا که با تعداد کمتری ایمپلنت می توانند دندان مصنوعی مطمئن داشته باشند و از تکان نخوردن آن خاطرشان آسوده باشد.‌
 • این پروتزها باثبات تر از دندان مصنوعی معمولی هستند و از جای خود تکان نمی خورند.
 • بر خلاف دندان مصنوعی معمولی، با این پروتز می توانید انواع مختلف غذاها را بجوید.
 • از آنجایی که برای ثابت نگه داشتن این دندان مصنوعی، شش ایمپلنت در فک بالا کار گذاشته شده است، نیازی به استفاده از مکش در سقف دهان (برای نگه داشتن دندان مصنوعی) نیست. از این رو می‌توان پروتز را با حجم کمتری ساخت. بنابراین بیمار با آن راحت تر است و راحت تر می تواند طعم غذاها را احساس کند.
 • درآوردن پروتز برای تمیز کردن آن راحت است.

معایب

 • این پروتز ثابت نیست و قابل درآوردن است بنابراین برخی افراد تمایل به آن ندارند.
 • هنگام خوردن باید مراقب باشید چیزهایی که ممکن است به دندان مصنوعی آسیب برسانند مانند خوراکی های سفت و ترد را نخورید.
 • ضمایم اتصال دندان مصنوعی به ایمپلنت باید مرتباً تعویض شوند تا پروتز لق نشود.

۳. بریج ثابت بر پایه ایمپلنت

در این روش دیگر نیاز نیست به جای تک تک دندان ها ایمپلنت بکارید بلکه به جای آن، چند دندان از دست رفته را با ایمپلنت جایگزین می کنید و چند دندان دیگر را با تاج دندان مصنوعی (پونتیک) که به ایمپلنت ها متصل هستند جایگزین می کنید. این روش را می توانید برای تمامی دندان های از دست رفته یک قوس دندانی استفاده کنید. تعداد ایمپلنت دندان مورد نیاز، بسته به نوع ایمپلنت مورد استفاده و تعداد دندان هایی که باید جایگزین شوند متفاوت است.
بریج بر پایه ایمپلنت بسیار شبیه بریج ثابت معمولی است که به دندان های دو طرف وصل می‌شود. اتصال بریج به ایمپلنت با چسب یا پیچ انجام می شود. گاهی اوقات ممکن است برای سهولت در آوردن پروتز، دندانپزشک ترجیح بدهد آن را پیچ کند. سوراخ پیچ در بریج با رزین کامپوزیت همرنگ دندان پوشانده می شود بنابراین دیده نمی شود.
برای این روش باید استخوان شرایط مناسبی برای کاشت ایمپلنت در محل های مورد نظر داشته باشد. همچنین از آن جایی که عمل جراحی برای کاشت ایمپلنت باید انجام شود از نظر وضعیت سلامتی باید در شرایط مساعدی باشید.

مزایا

 • از نظر زیبایی بسیار مناسب بوده و شبیه دندان های واقعی به نظر می رسد
 • برای بیمار بسیار راحت بوده و هیچ مشکلی در صحبت کردن یا غذا خوردن به وجود نمی‌آید
 • مراقبت از آن کار ساده ای است ( مسواک زدن و نخ دندان کشیدن همیشه باید انجام شود )
 • هزینه آن در مقایسه با ایمپلنت تکی بسیار کمتر تمام می شود.
 • در بین پروتزهای جایگزین دندان عمر خوبی دارد اگر چه عمر آن به پایه ایمپلنت تکی نمی رسد.
 • نیازی به تراشیدن دندان های سالم و طبیعی وجود ندارد چرا که این پروتز بر ایمپلنت متکی است.

معایب

 • تنها زمانی می توانید از این روش استفاده کنید که دندان‌های از دست رفته در کنار یکدیگر باشند
 • این روش نسبتاً گران است به خصوص اگر برای جایگزینی همه دندان‌های یک قوس دندانی استفاده شود
 • در مقایسه با دندان معمولی و دندان مصنوعی در این روش دفعات ویزیت بیشتر و دوره مدت درمان طولانی تر است
 • برای بریج بر پایه ایمپلنت نیاز به عمل جراحی وجود دارد.
۱ بازديد

ارتودنسی ثابت یکی از روش های رایج صاف و مرتب کردن دندان ها و زیباتر کردن لبخند است. ارتودنسی ثابت به طور کلی به همه روش هایی گفته می شود که در آنها از وسیله دهانی ثابت (غیر قابل درآوردن) برای صاف و همراستا کردن دندان‌ها و فک ها استفاده می شود. کامپوزیت در رشت اما هنگامی که سخن از ارتودنسی ثابت به میان می‌آید معمولاً منظور از آن، رایج‌ترین روش آن یعنی براکت ارتودنسی است.

براکت ارتودنسی چیست؟

براکت ارتودنسی همان چیزی است که بیشتر ما آن را به عنوان سیم گرفتن دندان ها و یا سیم کشی دندانها می شناسیم. اگر چه براکت ارتودنسی محدود به این نوع براکت نمی باشد.

براکت ارتودنسی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

براکت ارتودنسی از اجزاء اصلی زیر تشکیل می شود:

 • نگین براکت- نگین های مربعی شکل کوچکی که به سطح جلو و یا گاهی اوقات پشت دندان (در براکت پشت دندانی) چسبانده می شود.
 • سیم ارتودنسی- سیم استیل نازکی که از همه دندانها عبور می کند و به همه نگین های براکت متصل است. سیم ارتودنسی هر از گاهی باید تنظیم شود تا به دندان ها نیرو وارد کرده و آنها را حرکت دهد.
 • لیگاچور- لیگاچور یک حلقه کشی و یا سیم تافته کوچکی است که برای نگه داشتن سیم ارتودنسی دور نگین براکت قرار می گیرد. سیستم براکت خود لیگاچور یا دیمون نیازی به این قطعات ندارد.
 • بند ارتودنسی- حلقه فلزی نسبتا پهن است که همانند یک کمربند دور دندان های آسیاب بزرگ عقب دهان چسبانده می شود. گاهی اوقات بند ارتودنسی ضمایمی برای متصل شدن قطعات دیگر دارد.
 • حلقه کشی الاستیک – از حلقه کشی برای حرکت دادن برخی از دندان ها در جهتی متفاوت با حرکت کل دندانها استفاده می شود. مثلا اگر متخصص ارتودنسی می‌خواهد یکی از دندان های بالایی را به عقب بکشد در حالی که بقیه آنها به جلو حرکت می کنند، از این نوع حلقه کشی استفاده می کند. الاستیک برای تغییر موقعیت یک یا چند دندان بالا نسبت به یک یا چند دندان پایین به کار گرفته می شود با این حال همه نیاز به این قطعه ندارند.

آیا گذاشتن براکت ارتودنسی درد دارد؟

اصلاً نگران این موضوع نباشید چون فرآیند نصب سیستم براکت به دندانها هیچ نیازی به تراشیدن دندان یا بی حسی ندارد و کاملاً بدون درد انجام می شود.

ریتینر یا تثبیت کننده ارتودنسی چیست؟

ریتینر که به آن تثبیت کننده یا نگهدارنده ارتودنسی هم می گویند یکی دیگر از وسیله های درمان ارتودنسی است که در واقع پس از پایان درمان ارتودنسی و صرفاً برای حفظ نتایج درمان و نگه داشتن دندان ها در موقعیت جدید استفاده می شود چرا که اگر از این وسیله استفاده نکنید امکان بازگشت دندان ها به جایگاه قبلی و به هم ریختن ارتباط دندان ها وجود دارد. تثبیت کننده ارتودنسی خود دو نوع ثابت و غیر ثابت یا متحرک دارد. متخصص ارتودنسی بسته به نیاز شما نوع مناسب را انتخاب می کند. گاهی اوقات برای یک فک از ریتینر ثابت و برای فک دیگر از ریتینر غیر ثابت استفاده می شود.

https://drshamsdentist.com/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA/

انواع براکت ارتودنسی ثابت چیست؟

خوشبختانه غالب اوقات در انتخاب نوع براکت آزادی عمل دارید. برای انتخاب نوع براکت ابتدا باید آنها را بشناسید . انواع براکت عبارتند از:

 • براکت فلزی که همان براکت معمولی است و به سیم کشی دندان ها شهرت دارد.
 • براکت سرامیکی سیستمی مشابه براکت فلزی است اما در آن به جای استفاده از نگین های فلزی، از نگین های شفاف یا سفید رنگ استفاده می شود و همچنین از سیم سفید رنگ به جای سیم استیل بهره گرفته می شود تا سیستم براکت در دهان خیلی به چشم نیاید به این نوع روش، ارتودنسی نامرئی می گویند.
 • براکت پشت دندانی یا براکت لینگوال نوعی سیستم براکت است که کاملا مشابه براکت فلزی است اما به سطح پشت دندان ها که رو به زبان قرار دارند متصل می شود بنابراین دیگران نمی‌توانند آن را ببینند.
 • براکت خود لیگاچور یا براکت دیمون همان براکت فلزی است اما طراحی آن کمی متفاوت است و باعث شده نیازی به لیگاچور وجود نداشته باشد. از این رو به طور کلی سطح کمتری از دندان‌ها توسط نگین براکت پوشیده می شوند و براکت کمتر از براکت معمولی جلب توجه می کند.
۱ بازديد

از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن، مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند. فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق، دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند. به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاً نظارت می شود. تغییرآدرس شرکت قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت (داخلی یا خارجی)

شرکت ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه، مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

https://danasabt.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است.»

لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست. چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است. زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

۲ بازديد

سنگ هکمنیت به عنوان سنگ متعلق به ابدیت شناخته میشود. گالری چاو گفته میشود این سنگ به ما یادآوری میکند که چطور هرچیزی زمان و مکان خودش را دارد.
این سنگ میتواند به کسانی که در ترس و رنج هستند کمک کننده باشد.
بعضی معتقدند این سنگ باعث ایجاد اعتماد به نفس، احساس خوشبختی و غرور میشود.
این سنگ گاهی به عنوان سنگ chameleon شناخته میشود و بر اساس رنگ آن میتواند قدرت شفابخشی و اثر متافیزیکی متفاوتی باشد.
البته این سنگ ماه تولد هیچ ماهی از سال نیست.با علامت قوس نشان داده میشود.

اعتقاد بر این است که این سنگ برای چشم سوم و چاکرای قلب عالی ست
توجه:این خواص درمانی و متافیزیکی به عنوان توصیه های تایید شده ارائه نشده است
افسانه هایی که درمورد سنگ های قیمتی وجود دارد از منابع مختلفی در دنیا جمع آورده شده و نظر قطعی و تایید شده نیست.
این اطلاعات جایگزین مشاوره دکتر شما نیست
در صورتی که مشکلات پزشکی دارید، لطفا به یک پزشک متخصص مجاز مراجعه کنید.
ما هیچ کدام از خواص درمانی سنگ ها را تایید نمیکنیم.

ایده های طراحی جواهرات با سنگ هکمنیت

این سنگ کمیاب است این سنگ بیشتر برای کسانی که کلکسیونر هستند مناسب است و برای استفاده در جواهرات پیشنهاد نمیشود
این سنگ لطیف و بادوام است.برای کسانی که به دنبال جواهرات نادر میگردند باید از این سنگ با دقت و مراقبت بسیار زیادی استفاده کنند.
از طرفی، سنگ سودالیت را میتوان خواهر آبی رنگ سنگ هکمنیت به حساب آورد که در جواهرات استفاده میشود همچنین در کارهای دستی و هنری زیاد به کار برده میشود.

نکته: سنگ های رنگی را بر حسب سایز خریداری کنید و نه وزن آنها. سنگ های رنگی از نظر نسبت وزن به سایز متفاوت هستند .
بعضی سنگ ها بزرگ هستند اما وزنشان در مقایسه با الماس کمتر است.

تمیزکردن و نگهداری از سنگ هکمنیت

این سنگ در مقایسه با سنگ های دیگر، لطیف به حساب می آید برای همین به مراقبت بیشتری نیاز دارد.
برای تمیز کردن این سنگ میتوانید از آب گرم و صابون مایع استفاده کنید دقت کنید که حتما تمام مواد شوینده را از روی آن پاک کنید.
از مواد شوینده سخت اجتناب کنید.از گرمای زیاد خودداری کنید.

https://chaav.ir/about-us

وقتی که میخواهید فعالیت فیزیکی داشته باشید حتما جواهراتی که سنگ هکمنیت دارند را دربیاورید مانند ورزش کردن،
انجام کارهای خانه و … همیشه این سنگ را جدا از سنگ های دیگر نگه داری کنید .
اگر برایتان ممکن است آن را در یک پارچه نرم قرار دهید و در یک جعبه جواهرات پارچه ای نگه داری کنید.

 

 
۱ بازديد

به موجب ماده 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن ، ثبت شرکت  به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

 • شرایط ثبت طرح صنعتی

وفق ماده ی 21 ،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل،طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.بر اساس قوانین اکثر کشورها ،یک طرح صنعتی بایستی جذاب و چشم نواز باشد.
طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند:
1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
2-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
4-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
از سایر شرایط ثبت طرح صنعتی " کاربرد صنعتی " است،بدین معنی که یک طرح صنعتی بایستی قابلیت باز تولید به روش صنعتی را داشته باشد.همچنین بایستی امکان پیاده سازی طرح صنعتی بر روی یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.

 • بررسی ،ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب ذیل خواهد بود:

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه،آن را از نظر مطابقت با قانون بررسی می کند و در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید، در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.
هر گاه طرح درخواستی مطابق قوانین ارائه شده باشد،پس از ثبت طرح صنعتی،نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر می شود.در این صورت اداره مالکیت صنعتی،یک آگهی حاوی تاخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند.پس از انقضاء مدت تاخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد.رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تاخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تاخیر افتد.

https://danasabt.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) که در فوق ذکر شد،رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آوردنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود،یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

۲ بازديد

ایمپلنت دندان چیست؟

ایمپلنت ها از تیتانیوم خالص ساخته می شوند. آنها بسیار کوچک هستند و در استخوان زیر لثه قرار می گیرند تا مانند ریشه های دندان معمولی عمل کنند.

آنها را می توان برای هر نوع از دست دادن دندان استفاده کرد و می توان آن را برای هر چیزی که برای آن نیاز دارید شخصی سازی کرد. بهترین دکتر ایمپلنت در رشت اکنون که درک بهتری از چیستی آنها دارید، بیایید انواع مختلفی را که باید انتخاب کنید مرور کنیم.

 

 

انواع ایمپلنت های دندانی

سه نوع رایج ایمپلنت دندان وجود دارد که می‌توانید از بین آندوستال، ساب پریوستال و زایگوماتیک انتخاب کنید.

اندوستئال ایمن ترین و شایع ترین است، به دنبال آن ساب پریوستال و سپس زیگوماتیک آخرین و پیچیده ترین آنهاست. به ندرت استفاده می شود.

 • ایمپلنت اندوستال

ایمپلنت های اندوستال رایج ترین نوع ایمپلنت دندان هستند. آنها برای اکثر بیماران مناسب هستند، اما برای اتصال پست به یک استخوان فک خوب و سالم نیاز دارند. آنها پست های نگهدارنده هستند که به شکل پیچ هستند. آنها در فکی که دندان های مصنوعی روی آن قرار می گیرند قرار می دهند.

پس از انجام این روش، مدت کمی طول می کشد تا بهبود یابد. این نیاز به زمان دارد تا با هم ترکیب شوند و یک دژ ایجاد کنند. پس از بهبودی، دندان مصنوعی را می توان روی پایه قرار داد تا با دندان های اطراف هماهنگ شود. اگر ایده قرار دادن چیزی در استخوان فک خود را دوست ندارید، ممکن است ایده دومین ایمپلنت رایج را کمی بیشتر دوست داشته باشید.

 • ایمپلنت ساب پریوستئال

یکی دیگر از انواع ایمپلنت های دندانی، ایمپلنت های ساب پریوستال است. این جایگزین اصلی برای ایمپلنت اندوستال است. ایمپلنت های ساب پریوستال به جای اینکه در استخوان فک ثابت شوند، در بالای استخوان قرار می گیرند اما همچنان زیر لثه قرار می گیرند.

یک قاب فلزی در زیر آدامس قرار می گیرد که یک پایه به آن متصل است. سپس آدامس در اطراف قاب بهبود می یابد تا آن را در جای خود نگه دارد. دندان های مصنوعی به قطب هایی که از لثه می آیند محکم می شوند. این روش تنها در صورتی استفاده می‌شود که بیمار استخوان فک کافی برای کاشت ایمپلنت نداشته باشد یا اینکه فرد مورد نظر نمی‌خواهد عمل جراحی شدید دهان را برای افزودن استخوان به ناحیه انجام دهد. اگر این در مورد شما صدق می کند، شاید این ایمپلنت بعدی برای شما مناسب تر باشد.

 • ایمپلنت های زیگوماتیک

ایمپلنت زیگوماتیک کمترین نوع ایمپلنت دندانی است که در دسترس شماست. این پیچیده ترین روش است و تنها در صورتی باید انجام شود که استخوان فک کافی برای ایمپلنت اندوستال نداشته باشید. ایمپلنت به جای استخوان فک در استخوان گونه بیمار قرار می گیرد. اکنون که در مورد سه نوع ایمپلنت هستید، اکنون ممکن است بخواهید در مورد تکنیک های ایمپلنت بدانید.

 

سایر تکنیک های کاشت ایمپلنت دندان

اگر عوارضی ایجاد شود و فک شما نتواند از ایمپلنت پشتیبانی کند و ایمپلنت زیگوماتیک کاملاً غیرممکن باشد، دندانپزشک شما ممکن است جایگزین های دیگری را پیشنهاد دهد.

 • تقویت استخوان

اگر استخوان فک شما نتواند از ایمپلنت پشتیبانی کند، دندانپزشک شما استخوان را ترمیم می کند.

استفاده از مواد افزودنی استخوان برای تقویت استخوان ممکن است. من می دانم که به نظر می رسد چیزی خارج از Star Trek است، اما در واقع می تواند کار کند.

 • سینوس لیفت

این روش شامل افزودن استخوان به زیر سینوس در صورتی است که استخوان در آنجا به دلیل از دست دادن دندان‌های عقب بالا خراب شود.

 • گسترش ریج

این امکان وجود دارد که فک شما به اندازه کافی برای ایمپلنت پهن نباشد. در این مورد، دندانپزشک شما می تواند موادی را پیوند بزند تا به فضای ایجاد شده در بالای فک شما اضافه شود. هر سه تا از این تکنیک‌ها می‌توانند برای ایجاد فضا برای ایمپلنت کار کنند، اما اگر دندانپزشک شما این ایده‌ها را بد بداند، همه چیز از بین نمی‌رود. هنوز چند تکنیک دیگر وجود دارد که ممکن است دندانپزشک شما پیشنهاد دهد.

 • تصویربرداری سه بعدی

مجدداً فناوری تصویربرداری سه بعدی به اندازه کافی تکامل یافته است تا دندانپزشک شما بتواند یک مدل سه بعدی از فک شما را ببیند. با مطالعه این نرم افزار، دندانپزشک شما می تواند بهترین دوره عمل ایمپلنت را برای شما برنامه ریزی کند. این باعث کاهش پول و زمان بهبودی می شود.

کاشت فوری ایمپلنت های دندانی

این نوع ایمپلنت دندان بسیار شبیه به اضافه کردن یک لاستیک زاپاس به ماشین شما است، مگر با دندان. این امکان قرار دادن موقت دندان موقت را فراهم می کند، همان روزی که کاشت ایمپلنت شما انجام می شود.

اگر استخوان کافی دارید و ایمپلنت به اندازه کافی ایمن است که از قرار دادن و فشار دندان موقت پشتیبانی کند، ممکن است این گزینه برای شما باشد.

مینی ایمپلنت دندان چیست؟

اینها ایمپلنت هایی به اندازه خلال دندان هستند که بسیار باریک هستند. کاربرد اصلی آنها تثبیت دندان مصنوعی تحتانی است. آنها نسبت به بقیه نوآوری کمتری دارند، اما هنوز گزینه ای کاملا قابل قبول برای شما هستند که باید به آنها توجه کنید.

https://drshamsdentist.com/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA/

کاشت یک مجموعه کامل ایمپلنت

این به عنوان جایگزینی برای قرار دادن یک مجموعه کامل از دندان های جایگزین بالا یا پایین استفاده می شود. چهار ایمپلنت دندانی در استخوان موجود قرار داده می شود که نیاز به پیوند استخوان را برطرف می کند. یک مجموعه موقت از دندان های جایگزین را می توان در همان روز قرار داد.

نکته منفی این است که شما باید رژیم غذایی خاصی را دنبال کنید تا زمانی که بافت هنوز در حال بهبود است و ایمپلنت ها با استخوان پیوند دارند.پس از 6 ماه کوتاه، مجموعه ای دائمی از دندان های جایگزین گذاشته می شود و در نهایت می توانید رژیم غذایی عادی خود را از سر بگیرید.

۲ بازديد

لعل آلماندین، که با نام آلماندیت نیز شناخته می شود، به گروه گسترده ای از سنگ های جواهر لعل تعلق دارد.
آلماندین یکی از رایج ترین انواع لعل است،اما متاسفانه سنگهایی با کیفیت سنگ جواهر در دهه ی گذشته در بازارهای بین المللی سنگهای جواهر بسیار کمیاب شده اند. خواص سنگ لاجورد با این حال، قیمت هر قیراط آلماندین ثابت و موقر باقی مانده است، درست مانند پیروپ، یکی دیگر از انواع لعل قرمز که بسیار شناخته شده است.
اگر چه مقادیر زیادی آلماندین از سراسر جهان به دست می آید، تنها درصد کمی از کیفیت جواهر برخوردارند.
بیشتر مواد به دلیل عدم وجود شفافیت و وضوح مورد نظر جواهرساز به عنوان ساینده یا سندبلاست در بخش صنعتی استفاده می شوند.

کلمه ی «لعل» از لغت لاتین « granatus» به دست آمده که به معنای دانه است، زیرا بسیاری از رسوبات لعل به شکل دانه های کوچک بلورهای قرمز در سنگ میزبان خود ظاهر می شوند. آلماندین در گستره ی رنگی قرمز ها، از جمله قرمز مایل به قهوه ای، قرمز  مایل به نارنجی و قرمز مایل به بنفش قابل مشاهده می باشد. دلیل این تفاوت رنگ نادر بودن میزان خلوص می باشد، و به همین دلیل لعل های مخلوط، به طور معمول رگه هایی از پیروپ یا اسپسارتیت دارد. آلماندین به دلیل سختی مناسب(۷.۵ در سنجه ی موس) و زیبایی حاصل از شاخصه ی انکسار سنگی محبوب برای جواهرات به شمار می رود.  نام آلماندین از لغت«  alabandicus» برگرفته شده است که خود نام سنگی در شهری کوچک در آلابندا ، واقع در کاریا، دومین استان کوچک آسیای میانه می باشد.

تشخیص لعل آلماندین

لعل آلماندین به سختی از روی ظاهر از دیگر انواع لعل ها و همچنین دیگر سنگ های قرمز قابل تشخیص است. لعل آلماندین به طور معمول رنگ تیره تری نسبت به دیگر سنگهای قرمز دارد، اما گونه های با کیفیت رنگی مشابه به یاقوت دارند. یک آهنربای نئودیمیم قوی در تمیز لعل از سنگهای جواهر دیگر کارآمد خواهد بود. اندازه گیری قابلیت مغناطیسی سنگ با استفاده از شاخص انکساری آن در تشخیص گونه ها و ارقام خاص لعل مورد استفاده واقع می شود و همچنین درصد ترکیب در لعل های مختلف هیبریدی را تعیین می نماید.

خاستگاه و مابع سنگ جواهر لعل آلماندین

سنگ های جواهر لعل آلماندین از منابع و خاستگاه های بسیاری از جمله برزیل، هند، ماداگاسکار، سریلانکا و ایالات متحده یافت می شود. ذخایر کوچکتری در اتریش و جمهوری چک نیز وجود دارند. سنگ جواهر ستاره ای لعل آلماندین در هند و ایالات متحده یافت می شود. آیداهو منبع بسیار بزرگ برای سنگهای لعل ستاره ای به شمار می رود. آلماندین در سریلانکا با نام یاقوت سیلان شناخته می شود.

رنگ لعل آلماندین

رنگ لعل آلماندین از قرمز خالص، نارنجی مایل به قرمز و تا حدودی قرمز مایل به بنفش تا تیره، قرمز مایل به قهوه ای متفاوت است. رنگ منحصر به فرد قرمز پررنگ آلماندین نتیجه ی مستقیم حضور آهن است. لعل آلماندین با رنگهای خالص و پررنگ قرمز، محبوب ترین و ارزشمندترین انواع سنگ های آلماندین هستند.

درخشندگی و وضوح لعل آلماندین

لعل آلماندین درخشندگی شیشه ای دارد. لعل آلماندین با کیفیت سنگ جواهر تراشفاف است، اما با توجه به برش، برخی سنگها از شفاف تا مات متفاوت خواهند بود. بیشتر لعل های آلماندین مات بوده و کیفیت جواهر ندارند. این گونه ها معمولا برای اهداف صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

برش و شکل لعل آلماندین

لعل آلماندین اغلب به صورت کوژ و با وجوه برجسته برش می خورد و به این گونه ها یاقوت آتشی می گویند. یاقوت آتشی یک اصطلاح قدیمی برای توصیف هر نوع سنگ جواهر قرمز رنگ کوژتراش است. بلورهای بزرگ لعل آلمانید به مقدار فراوان یافت می شوند، اما به دلیل تیرگی تنها جواهرات کوچک تا متوسط تراش می خورند. این سنگ ها به صورت کم عمق تراش می خورند تا امکان عبور نور از آن وجود داشته باشد. برخی از سنگ های لعل پس از برش کوژ، به شکل ستاره ای ظاهر می شوند؛ به این ترتیب به آنها لعل ستاره ای گفته می شود. لعل های آلمانید در اشکال و برش های متنوعی از جمله گرد، بیضی، گلابی شکل، قلبی و یا برش تریلیون یا کوژتراش یافت می شوند.

پردازش لعل آلماندین

درست مثل بیشتر لعل ها، لعل آلماندین نیز به پردازش یا افزایش ارزش نیاز ندارد.

گونه های لعل آلماندین و سنگ های جواهر مشابه

لعل یکی از مهمترین گروه های سنگ جواهر امروزی به شمار می رود. همه ی سنگ های جواهر لعل ساختار بلوری مشابهی داشته و تا حد زیادی ترکیبات شیمیایی مشابهی دارند. در گوهر شناسی شش گونه ی اولیه ی لعل وجود دارد که شامل لعل آلماندیت، لعل پیروپ، لعل اسپسارتیت، لعل گروسولاریت، لعل یوارویت و لعل آندرادیت می باشد. آلماندیت یکی از گونه های لعل قرمز است. همچنین یک گونه ی لعل هیبریدی با ترکیب مخلوط وجود دارد. گونه های اصلی لعل از مشهورترین گونه های لعل هستند و گونه های هیبریدی با وجود محبوبیت کمتر فراوانی بسیاری دارند.

مشهورترین گونه های لعل و نام های تجاری

لعل ستاره ای، پیروپ، رودولیت، اسپسارتیت، لعل گروسولاریت، لعل ساوریت، لعل دمانتوید، لعل تغییررنگ دهنده، لعل مالایا در میان مشهورترین گونه های لعل قرار دارند.

سنگ جواهرهای گوهر و نام های تجاری کمتر شناخته شده

هیدروگروسولار، لعل آندرادیت، لعل مالی، لعل ملانیت، توپازولیت، لعل حفره ای یوارویت، لعل هسونیت، لعل لوسو و لعل اومبالیت در زمره ی گونه های کمتر شناخته شده ی لعل ها قرار دارند.

 
۳ بازديد

برای پلمپ دفاتر، با توجه به اینکه شخص حقیقی هستید یا حقوقی، باید گام‌های زیر را به ترتیب انجام دهید:

نحوه انجام کار برای شرکت‌ها:

گام اول: انتخاب شخص حقوقی و سال مالی

در گام اول ثبت نام باید اطلاعات زیر را وارد کنید:

 • نوع شخص متقاضی: در این کادر شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها را انتخاب کنید.
 • نوع تقویم مالی: بر اساس اساسنامه، تقویم شمسی یا تقویم  میلادی را انتخاب کنید. غالب اشخاص و شرکت‌ها، تقویم خود را شمسی تعریف کرده‌اند مگر مواردی که مراودات مالی خود را با خارج از کشور انجام می‌دهند. بعضا این شرکت‌ها تقویم مالی خود را میلادی تصویب می‌کنند. 
 • شروع سال مالی: پلمپ را برای چه سالی سفارش می‌دهید؟ سال جاری یا سال آینده؟ انتخاب کنید. سپس شروع ماه مالی و شروع روز مالی را انتخاب کنید.

گام دوم: اطلاعات شخصیت حقوقی

در صورتی‌که نوع شخص متقاضی را حقوقی انتخاب کرده باشید، در این گام باید اطلاعات بارگذاری شده توسط پایگاه داده، اداره ثبت شرکت‌ها را تایید کنید. توجه داشته باشید که پلمپ دفاتر ۱۴۰۱، به آدرسی که در قسمت “نشانی متقاضی” درج شده است، ارسال خواهد شد. 

گام سوم: اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ دفاتر

در این گام باید اطلاعات امضا کننده اظهارنامه را وارد کنید. این اطلاعات باید کاملا مطابق پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور باشد.

گام چهارم: هیئت مدیره شرکت / موسسه

در این گام باید اطلاعات تک تک اعضای هیئت مدیره شرکت را به نوبت وارد کرده و در انتهای هر یک روی دکمه “ثبت اطلاعات شخص” کلیک کنید.

نحوه انجام کار برای اشخاص حقیقی:

در صورتی که به عنوان تاجر فعالیت می‌کنید، مراحل پلمپ دفاتر ۱۴۰۱ را به‌صورت زیر انجام دهید.

گام اول: انتخاب شخص حقیقی و ورود اطلاعات

در کادر بالا نوع شخص را حقیقی انتخاب کرده و اطلاعات هویتی را کادرهای مختلف وارد کنید. سپس ورود اطلاعات را در قسمت آدرس و کد پستی محل فعالیت و حوزه پستی خود انجام دهید.

گام دوم: اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه

در این گام باید اطلاعات شخص امضا کننده اظهارنامه را وارد کنید. این اطلاعات باید کاملا مطابق پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور باشد.

گام سوم: انتخاب نوع پلمپ

در این گام، تعداد دفتر، نوع آن و تعداد برگ‌ها را مشخص و روی «ذخیره دفتر مورد تقاضا» کلیک کنید. توجه داشته باشید که شما ملزم به انتخاب هر دو دفتر کل و دفتر روزنامه هستید.

گام چهارم: تایید صحت اطلاعات

در این مرحله، اظهارنامه پلمپ دفاتر به شما نمایش داده می‌شود که در صورت تایید آن، گزینه مربوطه را انتخاب نموده و روی پذیرش نهایی کلیک کنید.

گام پنجم: تحویل مدارک به اداره پست

مدارک مورد نیاز در گام قبلی را آماده، اظهارنامه و رسید پذیرش درخواست پلمپ را چاپ، مهر و امضا کنید.

با مدارک به اداره پست مراجعه کنید. در باجه پلمپ، پس از دریافت پاکت مخصوص پلمپ، اظهارنامه و مدارک را داخل آن قرار دهید. سپس رسید پذیرش را روی آن چسبانده و بسته را تحویل مامور پست دهید.

رسید پستی را از مامور پست دریافت کرده، مجدد وارد سامانه اداره ثبت شرکت‌ها و قسمت پیگیری درخواست پلمپ دفاتر ۱۴۰۱ شوید.

بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست را تکمیل کرده و منتظر شوید تا پس از دریافت پیامک، هزینه پلمپ را پرداخت کنید.

پس از این مرحله، منتظر باشید که دفاتر از طریق پست برای شما ارسال شوند.