۱۲ بازديد

به موجب ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی، شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی توسط گروهی از دانش آموختگان رشته های مختلف علوم پزشکی و غیر پزشکی با حیطه کاری در زمینه ایجاد مراکز بیمارستانی، درمانگاهی ، موسسات آمبولانس خصوصی ، ویزیت در منازل، ارائه خدمت پرستاری در منازل و تاسیس موسسات پاراکلینیکی و تولید و توزیع و واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی و بیمه ای اداره خواهد شد. پلمپ دفاتر  همچنین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان به منظور به کارگیری و استفاده بهینه از ظرفیت های بلااستفاده و خالی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی می توانند با شرکت های تعاونی بر اساس مجوزهای قانونی قرارداد همکاری به صورت مشارکت ، اجاره به شرط تملیک و بیع اقساطی منعقد نمایند.

  • شرایط ثبت شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

متقاضیان تاسیس شرکت تعاونی بایستی حداقل 7 نفر بوده و تعداد دانش آموختگان گروه پزشکی عضو این شرکت ها از نصف به اضافه 1 کمتر نباشد.

  • مدارک لازم جهت تایید صلاحیت متقاضیان در کمیسیون قانونی ماده 200

1- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت کلیه افراد ( در صورت اشتغال رسمی تصویر آخرین حکم استخدامی کفایت می نماید )
2- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی جهت کلیه پزشکان
3- تکمیل فرم تایید صلاحیت از طریق معاونت های درمان دانشگاه / دانشکده خدمات علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان
4- تصویر پروانه دائم پرشکی مصدق جهت کلیه پزشکان
5- تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق جهت کلیه پیراپزشکان
6- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مصدق جهت اعضاء غیرپزشک
کلیه مدارک مربوطه به متقاضیان می بایست از طریق معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 به اداره کل صدور پروانه های وزارت متبوع ارسال گردد.
وزارت تعاون با توجه به ضوابط موجود پس از کسب موافقت اصولی شرکت های تعاونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ثبت شرکت و تدوین اساسنامه مربوط به آن اقدامات مقتضی را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به انعکاس چگونگی ثبت شرکت مزبور اقدام نماید.
در صورتیکه شرکت تعاونی ظرف مدت 6 ماه نتواند نسبت به ثبت شرکت در وزارت تعاون اقدام نماید موافقت اصولی صادره لغو و بلااثر می گردد.
پس از ثبت شرکت تعاونی و انعکاس آن از طریق وزارت تعاون به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متقاضیان موظفند جهت فعالیت در هر یک از حیطه های کاری قید شده در ماده 1 با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرارداد تاسیس تنظیم نمایند و حداکثر ظرف مدت 1 سال ( مهلت مندرج در قرارداد تاسیس) شرکت موظف است قبل از شروع به کار مراتب را جهت بازدید نهایی به دانشگاه علوم پزشکی درمانی مربوطه اعلام نمایند و در صورت عدم آمادگی بر اساس مفاد قرارداد تاسیس عمل خواهد گردید.

  • چند نکته

- اولویت های حمایتی در تاسیس این گونه تعاونی ها به دانش آموختگان گروه پزشکی جوان ( فارغ التحصیلان بعد از سال 1370) و سپس فارغ التحصیلان سال های قبل تعلق خواهد گرفت.
- گروه پزشکی عضو هیئت موسس و سهامداران شرکت تعاونی نیازی به ارائه پروانه مطلب نداشته و پروانه دائم آن ها کفایت می نماید ولی درصورتیکه پزشکان نامبرده تمایل به انجام امور پزشکی ( چه به صورت شاغل فنی و چه به عنوان قبول تصدی مسئولیت فنی ) در مراکز تحت پوشش شرکت را داشته باشند، ارائه پروانه مطب مصدق و معتبر شهر مورد تقاضا الزامی می باشد.
- ثبت شرکت تعاونی به منزله داشتن موافقت اصولی جهت کلیه حیطه های کاری قید شده در اساسنامه شرکت می باشد.
- وزارت تعاون با توجه به ضوابط موجود اعتبارات مربوطه را فقط به حیطه های کاری دارای قرارداد تاسیس با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به این گونه شرکت ها اعطا نموده و قبل از قبول طرح توجیهی شرکت ها برای دریافت وام ، تصویر برابر اصل قرارداد مذکور را طلب می نماید.
- جهت هر یک از حیطه های کاری مندرج در ماده 1 پروانه تاسیس، به عنوان شرکت تعاونی ثبت شده و پروانه مسئولین فنی جهت افراد معرفی شده از سوی هیات مدیره شرکت به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.